Proizvođači šupljih ploča za računar sa tri zida - Kina Dobavljači i tvornice šupljih ploča s tri zida